วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2551

คำกล่าวประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน ปี 2551

คำกล่าวในพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน
ของโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บูรณวิทยา “บูรณเกมส์”
ประจำปีการศึกษา 2551
วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2551
ณ สนามกีฬากลาง ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง ค่ายบุรฉัตร
เรียน ท่านอดีตครูใหญ่ ท่านพ่อแม่ผู้ปกครอง ท่านคณะกรรมการเครือข่าย ท่านประธานชุมชน ท่านประธานสโมสรนายทหารชั้นประทวน คณะครู และนักเรียนบูรณวิทยาทุกคน

กระผมรู้สึกดีใจที่เห็นนักเรียนของโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บูรณวิทยาทุกคน มีความสนุกสนาน ในการแข่งขันกีฬานักเรียนในปีนี้ บ้าง ก็ได้เหรียญกันหลายเหรียญ บางคนที่ไม่ได้เหรียญ ก็ไม่ใช่ว่าไม่เก่ง แต่อาจจะเป็นกองเชียร์ และเป็นกองสนับสนุนที่ดี และขอชื่นชม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ช่วยจัดการแข่งขันกีฬาต่างๆ จนสำเร็จเรียบร้อยไปด้วยดี
และที่ต้องชื่นชมเป็นพิเศษ คือ คณะกรรมการสภานักเรียน ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงจัดการแข่งขันในครั้งนี้ จนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์
ขอขอบคุณคุณครูทุกคนที่ช่วยกัน
ขอขอบคุณท่านพ่อแม่ผู้ปกครอง ท่านผู้บังคับหน่วยต่างๆ ท่านประธานชุมชนในค่ายบุรฉัตร ท่านประธานสโมสรนายทหารชั้นประทวน ท่านคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ที่ช่วยเหลือสนับสนุนเกือบทุกอย่าง ทำให้การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ บรรลุตามวัตถุประสงค์
กระผมในฐานะผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู คณะกรรมการนักเรียน จึงขอแสดงความขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วย และพวกเราขอปวารณาตัวว่าจะพยายามสร้างโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บูรณวิทยา ให้เจริญก้าวหน้าจนเต็มความสามารถของพวกเราที่มีอยู่ ให้สมกับคำขวัญของโรงเรียนที่ว่า “อบอุ่น ปลอดภัย ในค่ายบุรฉัตร”
บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนของโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บูรณวิทยา “บูรณเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2551 ณ บัดนี้

ไม่มีความคิดเห็น: